Prowadzenie Samochodu OC
 • 7 stycznia, 2021
 • 0

W Polsce, zgodnie z wymogami polskiego prawa, każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego musi wykupić ubezpieczenie OC. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których można wypowiedzieć umowę, pamiętając oczywiście o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. Jak i kiedy możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Kiedy wypowiedzieć OC?

Wiele osób zastanawia się, w jakim terminie mogą wypowiedzieć swoje OC. Chcąc zrezygnować z usług towarzystwa ubezpieczeniowego, powinniśmy zrobić to najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Pamiętajmy, że zawarta polisa odnawia się automatycznie po upływie 12 miesięcy. Jeżeli złożymy wypowiedzenie w dzień, w którym kończy się nasze ubezpieczenie, firma ubezpieczeniowa ma prawo do przedłużenia go na kolejny rok. Ustawa o prawach konsumenta daje nam możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia, która została zawarta na odległość (na przykład przez telefon lub Internet) pod warunkiem, że złożymy odpowiednie oświadczenie przed upływem 30 dni od zawarcia umowy. W tym przypadku nie trzeba w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji. Jeśli
w okresie ubezpieczenia dojdzie do szkody z ubezpieczenia OC – odstąpienie od umowy nie będzie możliwe.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – jak je napisać?

Na stronach towarzystw ubezpieczeniowych a także na naszej stronie, możesz znaleźć wzór wypowiedzenia umowy OC, jednak niezależnie od tego, czy skorzystamy z tak zwanego „gotowca” czy napiszemy wypowiedzenie samodzielnie – pamiętajmy, że musi ono zawierać niezbędne informacje:

 • Adres siedziby i pełna nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • Imię i nazwisko, PESEL obecnego właściciela pojazdu oraz jego dane kontaktowe (adres, numer telefonu, e-mail)
 • Numer polisy,
 • Marka i numer rejestracyjny pojazdu,
 • Powołanie się na ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych i wskazanie odpowiedniego artykułu – czyli podstawa prawna zgodnie z którą składasz rezygnację. Do ustawy nie trzeba się odwoływać, jeśli auto zostało skradzione, sprzedane za granicą lub oddane na złom,
 • Okres ubezpieczenia,
 • Odręczny podpis osoby wypowiadającej umowę.

Sposoby wypowiadania umowy

Nie czekajmy do ostatniej chwili, pamiętajmy, że wypowiedzenie musi dotrzeć do ubezpieczyciela dzień przed końcem OC. W jaki sposób wypowiedzieć umowę? Wypowiedzenie musi zostać złożone pisemnie. Każda firma ubezpieczeniowa może mieć własne zasady dotyczące wypowiadania umowy. Istnieje jednak kilka uniwersalnych i najczęściej stosowanych sposobów składania wypowiedzenia. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości:

 • Przesłanie wypowiedzenia tradycyjną pocztą – data nadania będzie też datą złożenia wypowiedzenia polisy, nawet jeśli ubezpieczyciel otrzyma je po terminie.
  Pamiętajmy, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania,
 • Złożenie wypowiedzenia bezpośrednio w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • Przesłanie wypowiedzenia faksem,
 • Uzupełnienie oraz podpisanie wydrukowanego wzoru wypowiedzenia i odesłanie skanu
  lub zdjęcia dokumentu na wskazany adres mailowy.

Niezależnie od tego na jaki sposób złożenia wypowiedzenia się zdecydujemy, upewnijmy się,
że otrzymamy pisemne potwierdzenie przyjęcia ubezpieczenia komunikacyjnego OC przez nasze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kiedy rezygnacja z ubezpieczenia OC jest możliwa?

Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest możliwe:

 • Podwójne ubezpieczenie – dotyczy sytuacji, kiedy kupiliśmy polisę OC w nowym towarzystwie ubezpieczeniowym, ale nie wypowiedzieliśmy ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela. Nie będziemy jednak musieli opłacać dwóch składek u obydwu ubezpieczycieli. Wystarczy, że towarzystwo ubezpieczeniowe otrzyma wypowiedzenie oraz dowód zakupu nowej polisy OC. Konieczne będzie wniesienie opłaty za okres obowiązywania automatycznie przedłużonego ubezpieczenia, do momentu wypowiedzenia.
 • Zmiana oferty – zdarza się, że po okresie obowiązywania obecnej polisy, decydujemy się
  na zmianę ubezpieczyciela, który przedstawił nam lepszą ofertę. Aby poprzednie ubezpieczenie nie zostało przedłużone automatycznie, musimy złożyć pisemne wypowiedzenie jeden dzień przed jego zakończeniem. Wypowiedzenie możemy złożyć też wcześniej, ale i tak obowiązuje ono przez 12 miesięcy.
 • Oddanie samochodu do kasacji – po oddaniu auta do kasacji ze stacji demontażu otrzymujemy zaświadczenie, które jest podstawą do wyrejestrowania auta Wtedy będziemy mogli odzyskać niewykorzystaną część składki OC od momentu wydania zaświadczenia.
 • Kradzież samochodu – podobnie jak w przypadku zezłomowania auta, będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o wyrejestrowaniu kradzionego samochodu i otrzymamy zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.
 • Kupno nowego auta – jeżeli kupiliśmy samochód, który ma ważną polisę OC, możemy z niej korzystać do końca okresu obowiązywania. Mamy jednak możliwość jej wypowiedzenia
  i wykupienia ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Kiedy warto rozważyć zakup nowego ubezpieczenia? Kiedy na skutek rekalkulacji będziemy musieli dopłacać do ubezpieczenia. Zmiana stawek uzależniona jest od naszej historii ubezpieczeniowej, jeśli mamy w niej jakieś szkody, może się to wiązać z podwyższeniem składki. Podobnie, będzie w przypadku, gdy auto było ubezpieczone według stawek obowiązujących w mniejszej miejscowości, a nabywca mieszka w większym mieście. Składki są też wyższe, kiedy właścicielem auta zostaje niedoświadczony, młody kierowca. Polisa OC zbywcy, może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie i nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
 • Zarejestrowanie samochodu za granicą – z chwilą zarejestrowania auta poza granicami Polski, musimy wyrejestrować je w kraju, a tym samym zakończyć umowę ubezpieczenia OC.

Kiedy nie możemy wypowiedzieć umowy ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenia ubezpieczenia OC nie jest możliwe, kiedy dokonujemy sprzedaży samochodu. Wraz z kluczykami oraz dokumentami pojazdu, nowemu właścicielowi przekazana zostaje nasza polisa OC. W terminie 14 dni od sprzedaży auta, mamy obowiązek powiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o przeprowadzonej transakcji. Należy przedstawić dowód, czyli umowę kupna – sprzedaży oraz dane nabywcy i godzinę przekazania samochodu (na wypadek, gdyby nabywca naszego auta spowodował wypadek jeszcze tego samego dnia). Informacje można przekazać drogą mailową w formie skanu, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce firmy. Dlaczego poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu jest bardzo ważne? Jeśli opłacaliśmy składkę w systemie ratalnym, to od momentu przeniesienia własności pojazdu do czasu powiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego razem z nabywcą ponosimy wspólną odpowiedzialność za zapłatę składki. Kupujący nie ma obowiązku korzystania z przekazanego mu ubezpieczenia i może wykupić własną polisę OC. Jeśli nabywca zdecyduje się wypowiedzieć zawarte przez nas OC, wówczas możemy otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Sprzedający powinien też pamiętać o wyrejestrowaniu swojego pojazdu w dziale komunikacji.

Chcesz znaleźć najtańsze ubezpieczenie? Skorzystaj z naszej porównywarki OC!

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Polisa OC chroni kierującego pojazdem przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osób poszkodowanych, w sytuacjach, których konsekwencją są utrata mienia, uszkodzenia działa lub zdrowia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Z powyższych względów, konieczne jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia – dlatego polisy automatycznie się odnawiają. Ważne by wiedzieć, jak i kiedy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, aby nie przerwać ochrony i nie narazić się na wysokie kary za brak OC.

Pamiętaj o najważniejszym!

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC nie jest niczym skomplikowanym. Stosując się do powyższych wskazówek, pamiętaj jednak o najważniejszej z nich, czyli o terminie. Przekroczenie terminu wiąże się
z automatycznym przedłużeniem polisy i opłacaniem składek przez kolejny rok. Koniecznie sprawdź także, do kiedy dokładnie trwa dotychczasowa umowa z ubezpieczycielem.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *