umowa kupna samochodu
  • 3 listopada, 2020
  • 0

Planujesz sprzedać posiadany pojazd i chcesz dowiedzieć się, jak sformułować umowę kupna–sprzedaży? Zastanawiasz się, jakie elementy warto w niej zamieścić, by czuć się bezpiecznie? A może planujesz kupić pojazd z drugiej ręki i chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie powinien wyglądać dokument? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie elementy musi zawierać umowa kupna–sprzedaży!

Czym jest umowa kupna i sprzedaży samochodu?

Umowa kupna–sprzedaży samochodu to dokument poświadczający, że Sprzedający zobowiązał się przenieść własność pojazdu na osobę Kupującą. Umowa ta wskazuje, że w określonym w niej terminie, Kupujący uiści sprecyzowaną w niej zapłatę. Sposób przekazania środków także powinien zostać określony w umowie. Obowiązkiem sprzedającego, wynikającym z umowy kupna–sprzedaży pojazdu, jest zaś wydanie określonego w  dokumencie przedmiotu (w tym wypadku – samochodu).

Kto zawiera umowę kupna-sprzedaży?

umowa sprzedaży samochodu

Strony w umowie nazywane są Kupującym i Sprzedającym bądź Sprzedającym i Nabywcą. Nie ma jednak ograniczeń co do tego, kto może być stroną w umowie kupna-sprzedaży pojazdu, co oznacza, że umowy tego typu mogą zawierać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (m.in. spółki czy przedsiębiorstwa). Jednak aby umowa między stronami została uznana za ważną, należy prawidłowo oznaczyć każdego z członków transakcji. Prawidłowo, tj. w sposób umożliwiający bezsprzeczną identyfikację stron. 

Jaką formę powinna mieć umowa kupna–sprzedaży pojazdu?

Definicja umowy kupna–sprzedaży samochodu jest regulowana przez kodeks cywilny, w którym niedookreślona została jej forma. Oznacza to, że może mieć ona nawet formę ustną. Nawet jeżeli ustalenia między Nabywcą a Sprzedającym są jasne dla obu stron, lepiej jednak spisać umowę.

Pisemna forma umowy znacznie ułatwia sprawę, gdy dochodzi do stronami do sporu. Pełni w takiej sytuacji formę dowodu. Co więcej, w przypadku przedsiębiorstw stanowi także dowód zakupu i dowód księgowy.

Co powinna zawierać umowa kupna i sprzedaży samochodu? 

Mimo, że nie istnieje oficjalna lista elementów, które należy doprecyzować w umowie kupna–sprzedaży samochodu, warto dokładnie przemyśleć jej brzmienie. Im więcej szczegółów będzie bowiem zawierać, tym bardziej chronione będą obie strony transakcji.

Data i miejsce zawarcia umowy, kwota transakcji i sposób przekazania środków oraz dane identyfikacyjne stron to absolutne minimum informacji, jakie należy zawrzeć w umowie. Ważny jest także szczegółowy opis pojazdu, zawierający nie tylko informacje o marce i modelu samochodu, ale i dacie produkcji czy aktualnym przebiegu. Ważne jest także zamieszczenie w umowie informacji z dowodu rejestracyjnego, m.in. numeru rejestracyjnego i dacie pierwszej rejestracji.

Nie należy także zapomnieć o podpisach obu stron! Tylko obustronnie podpisana umowa będzie stanowiła dowód w przypadku postępowania sądowego.

Jak zabezpieczyć się przed niedomówieniami?

jak napisać umowę kupna samochodu

W sytuacji, gdy Sprzedający chce zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Nabywcy, należy spisać oświadczenie, w którym Kupujący zaświadczy, że jest zaznajomiony ze stanem technicznym pojazdu. W takim oświadczeniu warto zamieścić informacje o wszelkich problemach i usterkach, a także o ewentualnych defektach wizualnych.

Aby nie doszło do nieporozumień, warto także spisać w oświadczeniu elementy, które Sprzedający zabierze z pojazdu przed wydaniem go Kupującemu, takie jak np. głośniki, radio czy apteczka.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Podczas wydawania samochodu Sprzedający powinien przekazać nabywcy klucze do samochodu oraz niezbędne dokumenty. Absolutne minimum to dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia OC (tj. numer polisy oraz dowód zapłaty). Jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy, Kupujący powinien otrzymać także potwierdzenie uiszczenia obowiązkowych opłat, takich jak opłata celna, recyklingowa oraz akcyza. 

Należy także pamiętać o zgłoszeniu (zarówno zbycia jak i nabycia) pojazdu do wydziału komunikacji starostwa powiatowego. Petenci mają na to 30 dni od daty podpisania umowy kupna–sprzedaży.

Co się dzieje z polisą OC po podpisaniu umowy kupna–sprzedaży auta?

Zgodnie z polskim prawem, ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. W związku z tym, że jest ono przypisane do samochodu, a nie kierowcy, wraz z nabyciem pojazdu Kupujący zyskuje także prawo do korzystania z dotychczasowego ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupione było ubezpieczenie, dokonuje rekalkulacji składki i wzywa świeżo upieczonego posiadacza auta do wyregulowania niedopłaty (o ile takowa jest) bądź zwraca nadpłatę. Jeżeli rekalkulacja nie okaże się korzystna, nowy właściciel samochodu może wykupić nową polisę OC – nawet najtańsze OC na rynku.

Jak znaleźć najlepszą polisę OC?

Aby znaleźć korzystną ofertę, warto skorzystać z porównywarki OC AC. Wszystkie niezbędne dane można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, reszta to informacje o właścicielu pojazdu. Kalkulator OC AC pozwala w zaledwie kilka minut zestawić ze sobą oferty różnych ubezpieczycieli, by móc wybrać najkorzystniejszą z nich, np. OC wzbogacone o ubezpieczenie Assistance. Umożliwia także dokonanie zakupu, bez konieczności wychodzenia z domu, rozmowy z konsultantem czy ponownego uzupełniania danych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *