Kary za nieważne OC
  • 3 listopada, 2020
  • 0

OC, czyli polisa odpowiedzialności cywilnej, jest jedyną obowiązkową polisą komunikacyjną. W związku z tym, nawet jeden dzień bez polisy może skończyć się dla właściciela pojazdu karą finansową. Jej wysokość zależna jest od tego, o jakim pojeździe jest mowa, od jakiego czasu pojazd nie posiada ważnej polisy, a także od tego, ile w danym roku wynosi minimalne wynagrodzenie (brutto).

Kary za nieważne OC w 2020 roku – od czego zależy wysokość?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, wysokość kary za brak OC nałożonej na konkretnego właściciela pojazdu uzależniona jest od kilku czynników:

  • rodzaju pojazdu,
  • minimalnego wynagrodzenia brutto,
  • okresu bez ważnego OC.

Kara może zostać nałożona na każdy pojazd, który podlega obowiązkowi posiadania polisy OC, czyli nie tylko na samochód, ale i m.in. przyczepę kempingową, motorower czy kłada.

Warto przy tym zaznaczyć, że z najniższymi karami muszą liczyć się właściciele, u których luka między ubezpieczeniami wynosi mniej niż 3 dni. Średnie kary nakładane są  w przypadku luk od 4 do 14 dni, zaś maksymalne, gdy czas bez ważnego OC wynosi więcej niż 14 dni.

W związku z tymi czynnikami, wysokość kar za nieważne OC waha się od 170 do nawet 7800 zł.

Kary za nieważne OC – kto zapłaci najwięcej, a kto najmniej?

Najniższe kary nakładane są na właścicieli pojazdów takich jak m.in. motocykle i motorowery, quady, przyczepki samochodowe czy kempingowe, u których czas bez ważnego OC nie przekracza trzech dni. W sytuacji, gdy luka między polisami wynosi od 4 do 14 dni, właściciele otrzymują karę o wysokości 430 zł. Jeżeli zaś będzie wynosiła powyżej 14 dni, kara wynosi 870 zł. W porównaniu do średnich stawek OC, są to kary stosunkowo wysokie, jednak – mimo wszystko – dużo niższe niż w przypadku kierowców samochodów. 

Właściciele pojazdów osobowych, którzy zapomnieli wykupić OC przez okres krótszy niż 3 dni, mogą dostać karę aż 1040 zł. W sytuacji, gdy czas bez ważnej polisy wyniesie od 4 do 14 dni, kara wyniesie aż 2600 zł. W przypadku opóźnień powyżej 14 dni, wysokość kary to 5200 zł. Właściciele samochodów ciężarowych, którzy nie dopełnią obowiązku zakupu polisy OC, mogą liczyć na kary o wysokości 1560, 3900, a nawet 7800 zł!

W związku z tym, że polisa OC przypisana jest do pojazdu, a nie jego właściciela, można zostać obciążonym karą za każdy pojazd nieposiadający ważnego ubezpieczenia. W tym wypadku kary będą się sumować, co jest szczególnie ryzykowne w przypadku właścicieli firm transportowych czy podmiotów zajmujących się spedycją.

Kary za brak OC – od kogo i kiedy?

W związku z tym, że kara za nieważne OC nie jest mandatem, można otrzymać ją nawet gdy nie dojdzie do kolizji czy zatrzymania przez policję. Kary nakładane są bowiem przez UFG, czyli ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który regularnie przeprowadza kontrolę ubezpieczeń OC pojazdów, wykorzystując do tego celu zaawansowane systemy informatyczne. Jeśli UFG zauważy, że do danego pojazdu nie jest przypisana żadna polisa, wysyłane jest wezwanie do zapłaty. Jeżeli żądanie UFG nie jest zasadne, można się od niego odwołać.

Niesłuszna kara za brak OC – co zrobić, gdy karę nałożono omyłkowo

kara za brak oc

Zdarza się, że właściciel konkretnego pojazdu, w momencie otrzymania wezwania do zapłaty, poddaje zasadność żądania dyskusji. Może się zdarzyć, że to on ma rację, jednak aby kara została anulowana, należy złożyć stosowne wyjaśnienia i przedstawić dokumenty poświadczające realny stan rzeczy.

Przykładowo, w przypadku ex-posiadaczy aut czy innych pojazdów, którzy otrzymali wezwanie w związku z brakiem OC w tychże, należy przedstawić dowód zbycia oraz polisę OC, ważną w dniu sprzedaży. Jeżeli zaś wezwanie do zapłaty dotyczy pojazdu, który posiada ciągłość polis, należy udowodnić, że terminowo wypełniło się obowiązki wynikające z własności pojazdu, zaś wina leży po stronie zakładu ubezpieczeń.

Komplet dokumentów wyjaśniających sytuację można złożyć osobiście w UFG, a także za pomocą faksu bądź poczty. Najprostszym sposobem jest jednak przesłanie skanów bądź dokumentów w formie digitalowej na adres e-mail: oplaty@ufg.pl. Niezależnie od sposobu składania ww, należy przesłać je w ciągu 30 dni od momentu odbioru wezwania do zapłaty.

Kary za brak OC w 2021 – ile będą wynosić?

W związku z tym, że problem braku ubezpieczenia OC nadal istnieje, w 2021 roku dojdzie do zaostrzenia restrykcji, zaś same kary zostaną podniesione o około 8 procent. Będzie to wynikało przede wszystkim z zapowiadanego podwyższenia płac minimalnych, z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto. W praktyce oznacza to, że maksymalna kara, jaka może zostać nałożona na właścicieli pojazdów osobowych wzrośnie o 400 zł, z 5200 do 5600 zł. To niezwykle wysoka kwota, jaką przyjdzie zapłacić zapominalskim właścicielom.

Warto wiedzieć, że technologia pozwala na wykupienie korzystnego ubezpieczenia OC bez konieczności wychodzenia z domu, nawet w dzień wolny od pracy czy w niedzielę. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń. Formularz, mający formę kalkulator OC AC, na podstawie danych samochodu i informacji o kierowcy przedstawi oferty od różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu można je ze sobą wygodnie zestawić i porównać, a potem wykupić najkorzystniejszą, np. najtańsze OC bądź pakiet wzbogacony o ubezpieczenie Assistance. Cały proces trwa zaledwie kilka minut, można go przeprowadzić na chwilę przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy i nie ryzykować.

Warto mieć bowiem na względzie fakt, że UFG może przeprowadzić kontrolę ważności OC akurat tego jednego dnia, w którym nie będzie się miało OC, a niemożliwym jest wykupienie polisy z datą wsteczną. Jeszcze kosztowniejsza okazałaby się sytuacja, w której doszłoby do wypadku z winy kierowcy nieposiadającego OC, gdy to UFG zajmowało się likwidacją szkody bądź rekompensatą dla poszkodowanego. W tym wypadku koszty mogłyby wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. 

Podsumowanie 

Wysokość kary za nieważne OC waha się, ze względu na średnie płace w danym roku. Wpływ na to, ile dokładnie przyjdzie zapłacić zapominalskiemu właścicielowi, ma także rodzaj posiadanego pojazdu oraz luka między polisami OC. W sytuacji, gdy kara została nałożona omyłkowo, właścicielowi przysługuje odwołanie. Jeżeli UFG uzna je za zasadne, może całkowicie bądź częściowo odstąpić od egzekwowania kary. Należy jednak pamiętać o terminach i nie doprowadzać do sytuacji, w których zamiast np. kilkuset złotych za polisę OC przyjdzie nam zapłacić kilka tysięcy. 

Sprawdź również:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *